Isıtma sistemleri için akıllı enerji çözümleri

Isıtma sisteminin sürekli izlenmesi enerji maliyetlerini azaltır

Sistem performansını değerlendirmek ve geliştirmek için o sisteme özgü yaklaşım ve ölçümler gerektiren endüstriye özel ısıtma prosesleri ve teknolojileri çok geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Kazanlar ve ateşlemeli ısıtıcılar verimsiz yanma, yanlış kullanım ve bakım eksikliği nedeniyle genellikle çok büyük birer enerji kaybı kaynağıdır.Bu tür kayıpları değerlendirmenin en kolay yolu verimliliğin ölçülmesidir.

Isıtma sisteminin verimliliği

Yakıt akışı, yanma havası, baca gazı sıcaklığı veya termal enerji transfer hızı gibi parametreler izlenerek, ısı üretiminin verimliliği aşağıdaki amaçlara yönelik olarak değerlendirilebilir:

  • Sistem kayıplarının belirlenmesi, ölçümü ve tahsisi, örneğin brülörün boş veya kısmen dolu olmasına bağlı kayıplar

  • Kazanların ve tüketicilerin performansının belirlenmesi ve kullanımın optimize edilmesi

  • Bakım maliyetlerinin ve tesis duruşlarının en aza indirilmesi

  • Yanma havasının ön ısıtması gibi ölçümlerin miktarının belirlenmesi

Özgül enerji tüketimi

Enerji kaynaklarının belirli alanlara ve proseslere tahsisi, enerji yönetimi sistemlerinin (örn. ISO 50001) kilit faktörlerinden biri olupaynı zamanda şeffaf muhasebenin de ön koşulunu oluşturur. Isıtma enerjisi tüketiminin ürün veya m³ başına ve yıllık bazda kesin olarak ölçülmesi aynı zamanda sistem verimliliğinin değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar ve üretim proseslerinin optimize edilmesine yardım eder. Maliyetleri önemli ölçüde etkileyen yükler ön plana çıkarılabilir. Ayrıca bu veriler karbon ayak izi değerlendirmesine de uygundur.

Isıtma uygulaması - parametreler

©Endress+Hauser
Micropilot M ile buhar üretimi için brülör kazanlı ısıtma sistemi ©Endress+Hauser
Denize ulaşan lav görüntüsü ©Endress+Hauser
Tesise doğru bakan mühendis ©Endress+Hauser
Memograph M RSG40 ©Endress+Hauser

İndir