Atık su arıtma tesisleri için akıllı enerji çözümleri

Enerji tüketimini optimize edin, paranız boşa gitmesin

Atık su arıtma tesislerinin işletmecileri ve sahipleri, gittikçe artan bir şekilde güvenilir ve emniyetli performans sağlamanın yanı sıra maliyetleri de düşürme baskısıyla karşılaşmaktadır. Özellikle artan enerji maliyetleri, tesis işletmecilerinin önemli bir sorunudur. Genellikle atık su arıtma tesislerinin enerji tasarrufu potansiyeli oldukça fazladır. Etkili önlem almanın ön koşulu, tesis bölümlerinin proses özelliklerine ilişkin bilgi sahibi olmaktır.

Havalandırma verimliliği

Bir çok tesiste elektrik tüketiminin %50'si havalandırma sisteminde gerçekleşir.
Bunun yanı sıra, blover verimliliği genellikle hiç bilinmez. Basınç düşmesi, hava akışı ve enerji tüketiminin takip edilmesi değerlendirme yapmanızı sağlar

  • Blover performansı

  • Havalandırma elemanlarının kirlenmesi ve temizlik gereksinimi alarmla belirtilir

  • Havalandırma kontrol stratejisinin başarısı.

Pompa verimliliği

Pompalar genellikle fazla büyüktür ve ideal çalışma noktasının dışında çalışır. Elektrik tüketimi, akış ve basınca dayalı temel performans göstergeleri ölçümü, kötü performansın ortaya çıkarılmasında ve pompaların bakımının zamanında yapılmasında kullanılabilir.

Elektrik üretimi

Elektrik üretimini artırmak, genellikle enerji tasarrufu önlemlerini almaktan daha kolaydır ve daha ucuza malolur. Gazın kimyasal oksijen talebine (COD) oranı veya kombine ısı ve gücün (CHP) termal verimliliği gibi temel performans göstergeleri, elektrik üretiminin optimizasyonu ve doğrulanması veya kofermentasyonun etkilerinin nicelendirilmesi gibi işlemler açısından vazgeçilmez önemde parametrelerdir. Bu bağlamda, elemanların birbirleriyle etkileşim etkilerinin öğrenilebilmesi için tek tek proseslere odaklanmak yerine tüm sistemin takip edilmesi gerekliliğinin altı çizilmelidir.

Ayrı analiz yapılması gereklidir

Şeffaf enerji bilgilerinin arıtma tesislerinde bilinçli enerji yönetimi açısından en önemli unsur olmasının yanı sıra, işletmeciler, karar mercileri veya resmi yetkililer için de faydalı bir kaynaktır.
Aşağıdaki verileri değerlendirmenize yardımcı olacak doğru temel performans göstergelerini tanımlayın:

  • Tesis performansı

  • Pompa verimliliği

  • Havalandırma verimliliği

  • Özgül enerji tüketimi

Atık su arıtma tesisleri için akıllı enerji çözümleri ©Endress+Hauser

İndir