Akıllı enerji çözümleri bağlantısı ve entegrasyonu

Enerji maliyetlerini bağlayarak masraf dağıtımını kolaylaştırın

Enerji maliyetlerinin toplam endüstriyel üretim maliyetleri içindeki payı gittikçe artmaktadır.Bu nedenle enerji uygulamalarının ve enerjiyle ilgili ölçüm ve verilerin sayısı da gittikçe artmaktadır. Aynı zamanda, sistem peyzajları daha fazla heterojen hale gelmektedir ve maliyetlere oranla tüketim verilerinin belirlenebilmesi için enerji verilerinin üst düzey sistemlere entegre edilmesi gerekmektedir. Bağlantı ve entegrasyon için akıllı enerji çözümlerimiz ile sizlere yardımcı oluyoruz.

Verilerinizin şeffaf hale getirilmesi

Sizin için sistem entegrasyonu sürecinin tüm gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş olan bir yazılım bileşeni sunuyoruz.Bu bileşen üstün kararlılık, esneklik ve şeffaflığı garanti etmektedir.

Enerji verilerinin entegrasyonu zorunluluğu

Enerji maliyetlerinin şirket maliyetlerine atanması aşamasında ilgili verilerin ERP sistemlerine veya üretim sistemlerine bağlanması gerekir. Bu bağlantı özellikle şu açılardan önemlidir: Proaktif yönetim sağlayarak kayıpların önlenmesi/etkinliğin artırılması Birden çok sistemde/tesiste enerji kullanımı verilerinin görülebilmesini sağlayarak maliyetlerin azaltılması Portföyün talebe göre optimize edilmesi ve/veya sürdürülebilir kaynaklardan temin edilmesi Düzenleyici/gönüllü kurumlara şeffaf/etkin sürdürülebilirlik raporları sunulması

Mevcut sistem peyzajlarıyla etkileşim

Üretim sistemleri veya SAP gibi ERP sistemleri başta olmak üzere iş IT'si alanında veri bağlantısını sağlamak için ara katman yazılımlarının kullanımı oldukça yaygındır. Ara katman yazılımımız kendini mevcut sistem peyzajına kusursuz bir şekilde
entegre ederek enerjiyle ilgili farklı uygulamalarla iletişim kurar. Diğer sistemlerle iletişim için 100'den fazla bileşen mevcut olup Web servisleri, FTP, dosya transferleri, SQL, e-posta, LDAP, JMS, SAP RFC gibi ana iletişim standartlarının yanı sıra diğer çok sayıda iletişim standardını da desteklemektedir.

Enerji proses kontrol odası ©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Tesiste enerji üretimi - buhar boruları ©Endress+Hauser

İndir