Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Verilerin korunması

Gizlilik politikası

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz ve firmamıza ve ürünlerimize ilgi gösterdiğiniz için mutluyuz. İlgili veri koruma düzenlemelerine uygun olarak, web sitemizi ziyaret ettiğinizde ve, uygulanabilir durumlarda, reklam amaçlı e-mail iletişimleri gönderdiğimizde hangi kişisel bilgileri topladığımız, bu verileri hangi amaçlarla kullandığımız ve bunların size sunduğumuz hizmetlerin optimizasyonuna nasıl fayda sağladığı ile ilgili aşağıdaki bilgileri incelemelerinize sunarız. Yerel olarak farklı koşullar düzenleme hakkımız saklıdır. Yerel koşullar bu Gizlilik Politikası'nı tamamlar ve herhangi bir ihtilaf durumunda öncelik kazanır.

A. Genel bilgiler

1. Sorumlu tüzel kişi ve veri koruma görevlisi

Bu web sitesinde, verilerinizi işlemekten sorumlu şirket, varsa veri koruma görevlisi ve ilgili düzenleyici kurum hakkında bilgi bulabilirsiniz.

2. İşlenen veri türleri, amaç ve yasal dayanak

Onayınız olmadan, web sitemiz üzerinden hiçbir kişisel veri toplanmaz. Örneğin, kayıt sırasında veya bir doküman indirirken, bize verilerinizi açmak isteyip istemediğinize yalnızca siz karar verirsiniz. Kişisel verilerinize, taleplerinizle ilgilenmek veya belirli bilgi veya hizmetlere erişiminizi sağlamak için ihtiyaç duyarız. Bu veriler aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Envanter verisi (örn. isimler ve adresler gibi ana müşteri verileri)

 • İletişim verisi (örn. e-posta adresleri ve telefon numaraları)

 • İçerik verisi (örn. metin girişleri, fotoğraflar, videolar)

 • Kullanım verisi (örn. ziyaret edilen web siteleri, ilgilenilen içerikler, erişim zamanları)

 • Tanımlayıcı veri / iletişim verisi (örn. cihaz bilgileri ve IP adresleri)

Bu Gizlilik Politikası size her bir durumda hangi verileri işlediğimiz, verilerin işlenmesindeki amacımız ve yasal dayanağımız ile ilgili bilgi sağlar.

3. Veri sahibi kategorileri

Web sitemiz, ziyaretçiler ile site kullanıcıları ve uygulanabilir durumlarda müşterilerimiz için sunulan e-ticaret işlevselliği de dahil olmak üzere çevrim içi hizmet kullanıcılarına yöneliktir. Dolayısıyla, aşağıdaki kişi gruplarından veriler tarafımızca işlenmektedir:

 • Ziyaretçiler ile web sitesi ve çevrim içi hizmet kullanıcıları

 • Müşteriler, ilgili taraflar ve iş ortakları

4. Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesi GDPR kapsamına giriyorsa, aşağıdaki haklara sahipsiniz. Aksi takdirde, verilerin işlenmesinde uygulanan yasa hükmü geçerlidir. Verileriniz işlendiğinde, GDPR tanımlarına göre, veri sahibi olursunuz. Dolayısıyla, sorumlu tüzel kişilik olarak bize karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz. Haklarınızı kullanmak veya daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen bizimle veya veri koruma görevlimizle iletişime geçin:

a) GDPR Madde 15 ve takip eden maddeler uyarınca haklar

(1) Veri sahibi, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine ilişkin olarak sorumlu tüzel kişilikten teyit talep etme hakkına sahiptir ve eğer işlendiyse, veri sahibinin bu kişisel verilerle ilgili bilgiye ve GDPR Madde 15'te belirtilen detaylara erişim hakkı bulunmaktadır.

Belli yasal şartlar altında, GDPR Madde 16 uyarınca düzeltme yapma hakkınız, GDPR Madde 18 uyarınca veri işlemenin sınırlandırılmasını talep etme hakkınız ve GDPR Madde 17 uyarınca silme hakkınız ("unutulma hakkı") vardır.

Ayrıca, veri işlemenin otomatikleştirilmiş ve GDPR Madde 6(1a) veya Madde 9(2a) uyarınca izne dayalı veya Madde 6(1b) uyarınca bir sözleşmeye dayalı olması koşuluyla, GDPR Madde 20 kapsamında kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan, bilgisayar tarafından okunabilir bir formatta (veri taşınabilirliği hakkı) alma hakkına sahipsiniz.

b) GDPR Madde 7 (3) uyarınca izinlerin geri çekilmesi

Eğer işleme izne dayanıyorsa, kişisel verileri işlememiz için bize verdiğiniz izni istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. İznin geri çekilmesinin yalnızca geleceğe dönük işleyeceği bilinmelidir. Geri çekilme öncesindeki izne dayalı veri işlenmesi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

c) Şikayette bulunma hakkı

Bize veya verilerin korunmasını düzenleyen bir kuruma şikayetinizi iletme seçeneğiniz bulunmaktadır (GDPR Madde 77). Bu web sitesinde, verilerinizi işlemekten sorumlu şirket, varsa veri koruma görevlisi ve ilgili düzenleyici kurum hakkında bilgi bulabilirsiniz.

d) GDPR Madde 21 uyarınca itiraz hakkı

Yukarıda belirtilen haklara ek olarak, aşağıdaki şekillerde itiraz etme hakkınız vardır:

(1) Durum bazında itiraz etme hakkı: Özel durumunuza dayanarak, kişisel verilerinizin GDPR Madde 6(1e) (kamu yararına veri işleme) ve GDPR Madde 6(1f)'ye (çıkar dengesi temelinde veri işleme) göre işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkınız vardır. Bu, GDPR Madde 4(4)'te açıklandığı gibi, bu hükmü temel alan her türlü fişlemeyi de kapsamaktadır.

Bir itirazda bulunmanız durumunda; tarafımızca çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden daha ağır basan mücbir meşru sebepler sağlanmadıkça veya işleme, yasal hakları iddia etmek, kullanmak veya savunmak amacıyla kullanılmadıkça, kişisel verilerin işlenmesine son verilir.

(2) Verilerin reklam amaçlı işlenmesine itiraz hakkı: Münferit durumlarda, kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla işliyoruz. İstediğiniz zaman kişisel bilgilerin, doğrudan pazarlama ile bağlantılı fişlemeyi de kapsayan bu tür pazarlama amaçları için işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır. Doğrudan pazarlamayı amaçlayan işlemelere itiraz etmeniz durumunda, kişisel verilerinizin bu amaçlarla işlenmesine son verilir.

5. Genel bilgiler (verilerin üçüncü taraflara açılması)

(1) Kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikası'nda belirtilen durumlar haricinde, açık izniniz olmadan üçüncü taraflara satılmayacak, açıklanmayacak veya başka bir şekilde dağıtılmayacaktır.

(2) Sorumlu Endress + Hauser şirketi içerisinde, sözleşmeden doğan ve yasal görevlerimizi yerine getirebilmek veya meşru çıkarları korumak için verilerinize ihtiyaç duyan kişilere erişim izni verilir. Ayrıca Endress+Hauser grubuna bağlı şirketler, servis sağlayıcıları ve tarafımızca istihdam edilen vekalet verilmiş temsilciler ile kamu yetkilileri veya üçüncü taraflar da belirtilen amaçlar için veri alabilir.

Tarafımızca yetkilendirilmiş servis sağlayıcıları, vekalet verilmiş temsilciler vb., sözleşmeye bağlı olarak, verilerin korunmasına yönelik ilgili kanunlara uymakla yükümlüdürler.

(3) Web sitemizi barındırmanın bir parçası olarak; verileriniz, bize işleme sözleşmesi bazında hizmet sağlayan Amazon Web Services, Inc. tarafından işlenecektir.

(4) İşleme konusunda alt sözleşme yaptığımız harici servis sağlayıcıları Eloqua ve Inxmail'in hizmetleri ve IT sistemleri, reklam amaçlı e-posta iletişimlerinin gönderilmesinde kullanılmaktadır. Konu ile ilgili daha detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

(5) Size ürünlerle ilgili hedeflenmiş bilgi ve tavsiyeler sunmak için, biz veya bizim adımıza çalışan hizmet sağlayıcıları, web analiz araçlarını özellikle takip teknolojisini kullanabiliriz. Bunlar, iletişimin ve reklamların gereksinimlerinize göre uyarlanmasını sağlar. Konu ile ilgili daha detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

6. Güvenlik

(1) Kişisel verilerinizi kayıp, imha, tahrif ve yetkisiz erişime karşı korumak için (GDPR Madde 24 ve Madde 32 uyarınca) teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri alınmıştır. Tüm çalışanlarımız ve veri işlemeye dahil olan tüm üçüncü taraflar, ilgili veri koruma kanunlarına uymak ve kişisel verilerin gizliliğini gözetmekle yükümlüdür.

(2) Bu site, güvenlik nedeniyle ve aktarım sırasında, siparişler veya bize gönderdiğiniz talepler gibi gizli içerikleri korumak için SSL veya TLS şifrelemesi kullanır. Bağlantının şifrelenmiş olduğunu, tarayıcının adres çubuğunda "http: //" kısaltmasının "https: //" olarak değişmesinden ve tarayıcı çubuğunda kilit sembolü bulunmasından anlayabilirsiniz. SSL veya TLS şifrelemesi etkinse, bize gönderdiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

7. Gizlilik koşullarımızda değişiklik yapılması

Teknolojik gelişmeler veya kanunlardaki değişiklikler nedeniyle gerekli olduğu ölçüde güvenlik ve veri koruma önlemlerimizde değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Bu gibi durumlarda, Gizlilik Politikamız da uygun şekilde değiştirilecektir. Bu nedenle, lütfen Gizlilik Politikamızın en son versiyonunu dikkate alın.

B. Web sitemizin ziyaret edilmesi

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde hangi kişisel verileri işlediğimize, işlemenin ardındaki amaca ve bunun yasal dayanağına ilişkin aşağıdaki bilgileri size sunmak isteriz.

1. İşlemenin amacı

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanıyoruz:

 • Web sitesi ve çevrimiçi hizmetlerin, işlevleri ve içerikleri ile beraber, sağlanması.

 • Kişisel müşteri hesabınızın yaratılması ve yönetilmesi.

 • Sözleşmeli bir ortak olarak tanımlanmanız.

 • Online siparişlerinizin işleme alınması. Bu işlemler web sitemiz üzerinden verilen siparişleri ve iadeleri, ödeme işlemlerini, teslimat durumu ve teslimattaki problemlere ilişkin bildirimleri kapsar. Kişisel verileriniz, şikayetlerin işleme alınabilmesi için veya garanti kapsamında haklarınızın olması durumunda da işlenebilir.

 • İletişim taleplerine yanıt verilmesi ve kullanıcılarla haberleşilmesi.

 • Yasal hak taleplerinin ve ihtilafların ileri sürülmesi, yürütülmesi, kullanılması veya savunulması ve suçun tespit edilmesi, çözülmesi ve önlenmesi.

 • Güvenlik önlemlerinin alınabilmesi.

 • Kapsamın ölçülmesi.

 • Doğrudan pazarlama yapılabilmesi, örn: reklam e-postaları veya posta ile.

2. Web sitesi ve log dosyalarının sağlanması

(1) Web sitesini yalnızca bilgi edinme amaçlı kullanırsanız, yani kayıt olmazsanız veya bize başka bir yolla bilgi göndermezseniz, yalnızca tarayıcınız tarafından otomatik olarak sunucumuza iletilen kişisel veriler toplanır. Web sitemizi ziyaret etmek isterseniz, web sitemizi size göstermek ve kararlılık ve güvenliği sağlamak için, teknik nedenlerden dolayı ihtiyaç duyduğumuz aşağıdaki veriler toplanır (AB için yasal dayanak GDPR Madde 6(1f)):

 • IP adresi

 • Talebin tarihi ve saati

 • Saat dilimi ile Greenwich Ortalama Zamanı (GMT) arasındaki fark

 • Talebin içeriği (belirli sayfa)

 • Erişim durumu/HTTP durum kodu

 • Her durumda iletilen veri hacmi

 • Talebin alındığı web sitesi

 • Tarayıcı, dil ve tarayıcı yazılımının versiyonu

 • İşletim sistemi ve arayüzü

(2) Kullanım sona erdiğinde, kullanıcıların IP adresleri silinir veya isimsiz hale getirilir. İsimsizleştirme sırasında IP adresleri, kişisel veya maddi hususlarla ilgili ayrıntılı bilgilerin artık belirli veya teşhis edilebilir bir bireye atfedilemeyeceği veya bunun için orantısız derecede büyük bir çaba harcanması gereken şekilde değiştirilir.

3. Çerezler

Yukarıda belirtilen log dosyası verilerine ek olarak, web sitemizi kullanırken çerezler bilgisayarınızda saklanır. Kullanılan çerezler ve saklama süreleri ile ilgili detaylı bilgiyi burada bulabilirsiniz.

4. E-ticaret işlevselliği

4.1 E-ticaret işlevselliğinin kullanımı

Ürünler web sitemizden sipariş edildiğinde, siparişinizin tamamlanması için gerekli kişisel bilgileriniz toplanır ve işlenir. Sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olan zorunlu veriler (isim ve adres) ayrıca işaretlenir; diğer bilgilerin girilmesi isteğe bağlıdır. Bu kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı sözleşmeden doğan görevlerin yerine getirilmesidir (AB için GDPR Madde 6(1b)).

4.2 Müşteri hesabı

Müşteri hesabı kayıt işlemi sırasında, web sitemizden alışveriş yapmak için gerekli olan şu kişisel veriler işlenir ("Hesabım" altında bir hesap oluşturun): E-posta adresi ve sizin tarafınızdan oluşturulan bir şifre.

Müşteri hesabınız istediğiniz zaman silinebilir. Bu tür talepler, örneğin, e-posta yoluyla veya yukarıda belirtilen irtibat noktasına bir mesaj göndererek iletilebilir. Bu kişisel verilerin açılmasının yasal dayanağı sözleşmeden doğan görevlerin yerine getirilmesidir (AB için GDPR Madde 6(1b)).

4.3 Elektronik sipariş ve ödeme işlemleri

(1) Oluşturulan müşteri hesabı üzerinden veya misafir olarak satın almaya karar vermenizin ardından, siparişin yerine getirilmesi için şu veriler toplanır: Ad ve soyad, firma adı, iletişim bilgileri, adres ve uygulanabilir durumlarda teslimat adresi. Ödemeler, faturamızın alınmasından sonra, banka transferiyle gerçekleştirilir.

İstisnai durumlarda peşinat talep edilebilir. Siparişinizin işleme alınması ve ödeme bilgilerine yönelik yasal dayanak sözleşmeden doğan görevlerin yerine getirilmesidir (AB için GDPR Madde 6(1b)).

(2) Adresiniz, ödeme ve sipariş bilgileriniz, sözleşmenin tamamlanmasını takiben, ticaret ve vergi kanunları uyarınca on yıl boyunca saklanır ve sonrasında silinir. Bu süre, daha uzun bir saklama süresi için izin verdiğiniz veya bu verilerin yasal hakları iddia etmek, kullanmak veya savunmak için ayrıca işlenmesi gerektiği durumlarda değişkenlik gösterebilir.

Yasal arşivleme ve saklama gerekliliklerini yerine getirmek için kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı yasal görevlerin yerine getirilmesidir (AB için GDPR Madde 6(1c)).

4.4 Sipariş işlemi sırasında verilerin açılması

Siparişinizin tamamlanması için sağladığınız veriler işlenir. Sözleşmenin yerine getirilmesi için, sipariş edilen malların teslimatı için gerekli olması halinde, verileriniz teslimat için görevlendirilen nakliye şirketine aktarılır. Bu kişisel verilerin açılmasının yasal dayanağı sözleşmeden doğan görevlerin yerine getirilmesidir (AB için GDPR Madde 6(1b)).

Servis sağlayıcılarımızın, verilerinizi yalnızca verilerin kendilerine gönderilme amacını yerine getirmek için işleme veya kullanma izinleri bulunmaktadır. Verilerin harici servis sağlayıcılara açılması durumunda veri koruma düzenlemelerinin gözetildiğini temin etmek amacıyla, tarafımızca teknik ve organizasyonel önlemler alınmıştır.

5. Teknik destek işlevinin kullanımı

Web sitemiz size servis portföyümüzün işlevselliğini, özellikle teknik desteği kullanma seçeneği sunar. Servis portalımızı kullandığınızda, mutabık kalınan sözleşmeye dayalı servisleri gerçekleştirmek için gereken kişisel verileri toplar ve işleriz.

5.1 Sözleşmenin bir tarafı olarak kayıt/kimlik tanımlama

Servis portalını kullanmak için gerekli olan kayıt sürecinin bir parçası olarak aşağıdaki kişisel veriler tarafımızca işlenir: ad ve soyad, ülke, şirket adı, şehir, görev, telefon numarası, e-posta adresi.

Bu kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı sözleşmeden doğan görevlerin yerine getirilmesidir (AB için GDPR Madde 6(1b)).

5.2 Kullanıcı hesabı

Kullanıcı hesabınızı oluşturmak ve yönetmek için aşağıdaki kişisel verileri işliyoruz: ad ve soyad, kullanıcı adı = e-posta adresi, sizin tarafınızdan seçilen bir şifre ve şirket adı.

Kullanıcı hesabınız istediğiniz zaman silinebilir. Bu tür talepler, e-posta yoluyla veya yukarıda belirtilen irtibat noktasına bir mesaj göndererek iletilebilir. Bu kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı sözleşmeden doğan görevlerin yerine getirilmesidir (AB için GDPR Madde 6(1b)).

5.3 Online destek talebi

Online destek talebinizi çözmek için aşağıdaki kişisel verileri işliyoruz: ad ve soyad, şirket adı, işlevi, telefon numarası ve e-posta adresi.

Bu kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı sözleşmeden doğan görevlerin yerine getirilmesidir (AB için GDPR Madde 6(1b)).

5.4 Bilgi veri tabanımızın kullanımı

Kullanıcı tarafından önceden girilen arama talepleri, bir destek talebi için kullanıcının daha önce aradığı ve bulduğu özelleşmiş makaleler hakkında sonuçlara ulaşmak için kullanılabilir. Bunun amacı kullanıcıya daha iyi destek sağlamak ve destek talebini daha hızlı çözüme kavuşturmaktır. Ayrıca, bilgi veri tabanımızın kalitesini sürekli olarak iyileştirmek ve yeni özelleşmiş makaleler oluşturmak için arama talepleri isimsiz olarak değerlendirilir.

Bu kişisel verinin işlenmesinin yasal dayanağı meşru menfaatlerimizdir (AB için GDPR Madde 6(1f)).

6. İletişim formları

(1) Web sitemizin çeşitli noktalarında, kişisel verilerinizi sağlayarak bizimle iletişime geçme veya görüşlerinizi bize bildirme seçeneğiniz bulunmaktadır. İletilmesi gereken zorunlu veriler işaretlenmiştir. Bu veriler olmadan, ihtiyaç duyduğunuz hizmet sağlanamaz. Bu detaylar, IP adresiniz ve ilettiğiniz zaman (tarih ve saat) ile birlikte, verileri girdiğiniz anda saklanır.

(2) Bildirim işlemi sırasında verilerin işlenmesiyle ilgili bu Gizlilik Politikası'na atıfta bulunulmaktadır. Alternatif olarak, verilen e-posta adresleri aracılığıyla da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda, kullanıcının e-posta üzerinden iletilen kişisel verileri saklanır. Veriler yalnızca talebin işlenmesi için kullanılır.

(3) İletişim formu veya e-posta yoluyla gönderilen verilerin işlenmesinin yasal dayanağı meşru çıkarlarımızdır (AB için GDPR Madde 6(1f)). İletişimin amacı bir sözleşmenin sonuçlandırılması ise, yasal dayanak sözleşmeden doğan görevlerin yerine getirilmesidir (AB için GDPR Madde 6(1b)).

(4) Giriş ekranındaki kişisel veriler yalnızca iletişim kurmak amacıyla işlenir. E-posta yoluyla iletişim, aynı zamanda verilerin işlenmesinde gerekli bir meşru çıkar teşkil eder. Bildirim işlemi sırasında işlenen diğer kişisel veriler, iletişim formunun kötüye kullanımını önlemek ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini korumak için kullanılır.

(5) Bu veriler, toplandığı amaca ulaşmak için artık gerekli olmadığında silinir. İletişim formunun giriş ekranından alınan kişisel veriler ve e-posta ile gönderilen veriler için bu durum, kullanıcıyla gerçekleştirilen ilgili konuşmanın sona erdiği zaman oluşur. Şartlar, söz konusu sorunun kesin olarak çözüldüğünü ortaya koyduğunda, konuşma sona erer.

7. Reklam amaçlı e-posta iletişimleri

7.1 E-posta almak için kayıt olma

(1) Örneğin, ürünlerimizle ilgili size düzenli olarak haber gönderebilmemiz için reklam amaçlı e-posta iletişimlerimize kaydolma seçeneğiniz bulunmaktadır.

(2) Reklam amaçlı e-posta iletişimlerimiz yalnızca etkin izninize (onay) istinaden ve gerektiğinde, ek olarak e-posta adresinizin teyidini takiben (çifte onay) tarafınıza gönderilir. Kaydınızı 14 gün içinde onaylamazsanız, kaydınız eksik sayılır ve bizden hiçbir reklam amaçlı e-posta iletişimi almazsınız. Ayrıca, kayıt ve onay için kullandığınız IP adresleri, kayıt ve onay zamanları ile birlikte ayrı ayrı saklanır.

Bunun amacı, kaydınıza dair bir kanıt oluşturmak ve gerektiğinde, kişisel verilerinizin olası herhangi bir kötüye kullanımını vurgulamaktır. Onay verdiğiniz anda, e-posta adresiniz reklam amaçlı e-posta iletişimlerini göndermek amacıyla saklanır.

(3) Reklam amaçlı e-posta iletişimleri ile bağlantılı olarak yukarıda bahsi geçen işleme prosedürlerinin yasal dayanağı sizin izninizdir (AB için GDPR Madde 6(1a)).

(4) Bizden artık reklam amaçlı e-posta iletişimlerini almak istemiyorsanız, istediğiniz zaman, örn. her e-postada verilen bağlantıya tıklayarak, abonelikten çıkabilirsiniz.

7.2 Ürün satın alımını takip eden reklam amaçlı e-posta iletişimleri

(1) Web sitemizden ürün, yazılım veya hizmet satın aldıysanız, reklam amaçlı e-posta iletişimlerimizi, satın alma işlemi sırasında verdiğiniz e-posta adresine, önceden e-posta almak için kaydolmamış olsanız bile göndermemiz olanak dahilindedir. Bu, web sitemizden satın aldıklarınıza benzer ürünleri tanıtan reklam amaçlı e-posta iletişimleriyle ilgili bir durumdur.

(2) Bu e-posta adresi veri tabanımızda bu amaçla saklanmaktadır. Ayrıca, satın alma işlemi sırasında kullandığınız IP adresi ve satın alma zamanı, reklam amaçlı e-posta iletişimlerinin meşru bir şekilde gönderildiğinin kanıtı olarak saklanır.

(3) Yukarıda bahsi geçen işleme prosedürlerinin yasal dayanağı meşru çıkarlarımızdır (AB için GDPR Madde 6(1f)). Veri işlemedeki meşru çıkarımız, ürünlerimizin müşterilerimize doğrudan reklamı ve sizin hizmetlere ve yeni girişimlere olan ilginizdir.

(4) Bizden artık reklam amaçlı e-posta iletişimlerini almak istemiyorsanız, istediğiniz zaman, örn. her e-postada verilen bağlantıya tıklayarak, abonelikten çıkabilirsiniz.

7.3 Reklam amaçlı e-posta iletişimleri için servis sağlayıcılar:

7.3.1 Eloqua: (1) Eloqua'yı müşterilerimizle olan iletişimimizi optimize etmek için kullanıyoruz. Eloqua’nın sunucuları AB içerisinde bulunmaktadır. Destek ve yönetim hizmetleri söz konusu olduğunda, servis sağlayıcısının AB dışındaki çalışanlarının, sözleşmeye bağlanmış hizmetin sağlanması sırasında kullanıcı verilerine erişmeleri mümkündür. Bu gibi durumlarda, daima uygun bir veri koruma düzeyi sağlanacaktır.

(2) Eloqua kullanımıyla bağlantılı veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: Oracle Gizlilik Politikası.

7.3.2 Inxmail: (1) Inxmail, Almanya merkezli bir e-posta ile pazarlama yazılımıdır. E-posta alıcılarımızın e-posta adresleri ve bu Gizlilik Politikası'nda belirtilen diğer veriler, Inxmail’in AB’de bulunan sunucularında saklanır. Inxmail bu bilgileri, bizim adımıza e-posta göndermek ve e-postaları analiz etmek için kullanır.

Ayrıca, Inxmail bu verileri kendi servislerini optimize etmek veya iyileştirmek için kullanabilir; örn. gönderme işleminin teknik optimizasyonu ve e-postaların gösterimi için veya alıcıların hangi ülkelerden geldiğinin belirlenmesi gibi ticari amaçlar için. Ancak, Inxmail e-posta alıcılarımızın verilerini kendi iletilerini göndermek veya üçüncü taraflara açmak için kullanmaz.

(2) Inxmail’in gizlilik koşullarını buradan görüntüleyebilirsiniz.

7.4 Reklam amaçlı e-posta iletişimlerinin analizi

(1) Reklam amaçlı e-posta iletişimlerimizin alıcılarının kullanıcı davranışlarını analiz ettiğimizi belirtmek isteriz. Bu analizlerin yapılabilmesi için, gönderilen e-postalar, web işaretçilerini veya tek pikselli görüntü dosyalarından oluşan takip piksellerini içerir. Yapılan analiz, toplanan verilerin veya bunların öğelerinin birbirine bağlanmasını ve e-posta adresinize gönderilen web işaretçilerini ve ayrı bir kimliği içerir.

Reklam amaçlı e-posta iletişimlerinde yer alan bağlantılar da bu kimliği içerir. Bu yolla elde edilen veriler bir kullanıcı profili oluşturmak için kullanılır ve böylece reklam amaçlı e-posta iletişimleri ilgi alanlarınızı daha iyi yansıtacak şekilde özelleştirilir. E-postalarımızı okuduğunuz zaman ve e-posta içerisinde hangi bağlantılara tıkladığınız kaydedilir ve sonrasında kişisel ilgileriniz hakkında sonuçlara varılır. Ayrıca, bu veriler web sitemizdeki faaliyetlerinizle de bağlanabilir.

(2) Yukarıda belirtilen analizler için yasal dayanağımız meşru çıkarlarımızdır (AB için GDPR Madde 6 (1f)). Bu ayrıca, satın alma sonrası kayıt olunmadan gönderilen reklam amaçlı e-posta iletişimleri için de geçerlidir. Takip içeren veri işleme konularındaki meşru çıkarımız, reklam amaçlı e-posta iletişimlerimizi müşterilerimizin ilgi alanlarını daha iyi yansıtacak şekilde özelleştirme ihtiyacımızdır.

(3) İstediğiniz zaman reklam amaçlı e-posta iletişimlerindeki aboneliğinizi iptal ederek yukarıda açıklanan takibe itiraz edebilirsiniz.

8. Web analiz servisleri ve reklamlar

8.1 Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics)

(1) Bu web sitesi, web servisinin kullanımıyla ilgili istatistiksel veri toplamak ve sağlanan hizmeti buna göre optimize etmek amacıyla Almanya merkezli Mapp c/o Webtrekk GmbH firmasının Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) isimli web istatistik aracını kullanmaktadır. Mapp Intelligence’ın (Webtrekk Analytics) kullanım kayıtları ya isimsiz hale getirilir ya da kayıtlarda takma isimler kullanılır. IP adresi işlendikten hemen sonra ve depolanmadan önce bu amaç için isimsiz hale getirilir.

Veri işlemedeki yasal dayanak meşru çıkarımızdır (AB için GDPR Madde 6(1f)).

(2) Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) hakkında daha fazla bilgiyi Mapp c/o Webtrekk GmbH’ın gizlilik koşullarında bulabilirsiniz.

8.2 AdWords ve Google dönüşüm izleme

(1) Bu web sitesi, ABD merkezli Google Inc.’in çevrimiçi reklam yazılımı olan Google AdWords’ü kullanmaktadır. Google AdWords'ün bir parçası olarak dönüşüm izlemeyi kullanıyoruz. Her Google AdWords müşterisine ayrı bir çerez verilir. Çerezler, AdWords müşterilerinin web sitelerinde izlenemez. Dönüşüm çerezi aracılığıyla toplanan bilgiler, AdWords müşterilerinin dönüşüm istatistiklerini oluşturmak için kullanılır.

Müşteriler, reklamlarını tıklayan ve dönüşüm izleme etiketli bir sayfaya yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını öğrenir. Ancak, kullanıcıları kişisel olarak tanımlayan hiçbir bilgiyi almazlar. Veri işlemedeki yasal dayanak meşru çıkarımızdır (AB için GDPR Madde 6(1f)).

(3) Google AdWords ve Google dönüşüm izleme hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik koşullarında bulabilirsiniz.

8.3 Google Etiket Yöneticisi

(1) Bu web sitesi Google AdWords ve Google dönüşüm izlemenin bir parçası olarak Google Etiket Yöneticisi'ni kullanmaktadır. Etiketler, web sitemizde bulunan, trafiği ve ziyaretçi davranışlarını ölçmek, çevrimiçi reklam ve sosyal kanalların etkisini kaydetmek, yeniden pazarlama ve hedef gruplara odaklanmak ve web sitesini test etmek ve optimize etmek için kullanılan küçük kod öğeleridir.

Araç, aynı zamanda veri kaydedebilen diğer etiketlerin etkinleştirilmesini tetikler. Google Etiket Yöneticisi'nin bu verilere erişimi yoktur. Veri işlemedeki yasal dayanak meşru çıkarımızdır (AB için GDPR Madde 6(1f)).

(2) Google Etiket Yöneticisi hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik koşullarında bulabilirsiniz: Google Etiket Yöneticisi Hizmet Kullanım Şartları

8.4 Google dinamik yeniden pazarlama

(1) AdWords dönüşüme ek olarak, Google yeniden pazarlama uygulamasını kullanmaktayız. Bu; interneti, internet sayfalarını ve web sitemizde ziyaret ettiğiniz veya kullandığınız teklifleri temel alarak kullanmaya devam ettiğinizde ilgi alanına ilişkin reklamlar yerleştirmemizi sağlar. Google, diğer web sitelerini ziyaret ettiğinizde tarayıcınızı tanımak ve ilgi alanlarınızla alakalı reklamları göstererek karşılık vermek için çerezleri kullanır.

(2) Google’ın kendi açıklamalarına göre, yeniden pazarlama sırasında toplanan veriler Google tarafından depolanabilecek hiçbir kişisel bilginizle birleştirilmez. Google, özellikle, takma isimli kayıtların yeniden pazarlamada kullanıldığını belirtmektedir. Veri işlemedeki yasal dayanak meşru çıkarımızdır (AB için GDPR Madde 6(1f)).

(3) Google dinamik yeniden pazarlama hakkında daha fazla bilgiyi Google’ın gizlilik koşullarında bulabilirsiniz.

8.5 Tealium

(1) ABD merkezli Tealium Inc. tarafından sağlanan bir hizmet olan Tealium AudienceStream'i, web sitemizdeki kullanım verilerinin toplanması ve saklanması ve bu verilerden takma isimlerle kullanım profilleri oluşturabilmek için kullanmaktayız. Bu, web sitemizi ihtiyaçlarınıza göre uyarlamamıza ve böylece web sitesi kullanımınızı gereksinimlerinizi otomatik ve gerçek zamanlı olarak karşılayacak şekilde yapılandırmamıza olanak sağlar. Veri işlemedeki yasal dayanak meşru çıkarımızdır (AB için GDPR Madde 6(1f)).

2) Tealium AudienceStream hakkında daha fazla bilgiyi Tealium’un gizlilik koşullarında bulabilirsiniz.

8.6 Eloqua

(1) Eloqua Kanada merkezli Eloqua Corp. tarafından sağlanan bir web analiz aracıdır. Eloqua, çerezler ve web işaret teknolojileri kullanır ve sizin tarafınızdan oluşturulan belirli kullanım verilerini kaydeder.

Toplanan verileri, yalnızca kişisel verileri aktif olarak girerseniz ve uygun bir izin beyanı vermişseniz kullanırız. Bu durumda, veri işlemedeki yasal dayanak sizin izninizdir (AB için GDPR Madde 6(1a)).

(2) Web sitemizden veya web sitemiz aracılığıyla kişisel bilgi sağlamadıysanız (örneğin, reklam amaçlı e-posta iletişimlerimize izin verirken veya indirilen bir formu doldurarak), Eloqua'yı yalnızca Webtrekk'i kullandığımız aynı amaçlar için kullanırız. Bu durumda, veri işlemedeki yasal dayanak meşru çıkarımızdır (AB için GDPR Madde 6(1f)).

(3) Eloqua hakkında daha fazla bilgi için: www.eloqua.com