Endress+Hauser Grubu Sürdürülebilirlik Raporu

Endress+Hauser'in sorumluluğu

Bir aile şirketi olarak sürdürülebilirlik değerlerimiz içinde köklü bir yere sahiptir. Sorumluluklarımızı daha iyi karşılayabilmek için kapsamlı bir sürdürülebilirlik raporu yayınlıyoruz.

Endress+Hauser'de sorumluluk ©Endress+Hauser

Sürdürülebilirlik raporu

Proses mühendisliği alanındaki tecrübemiz sayesinde biliyoruz ki, sadece ölçtüğünüz şeyi kontrol edebilirsiniz. 2015 yılında Grup olarak sürdürülebilirlik raporu sunmamızın nedenlerinden birisi de bu olmuştur. Bir şirket olarak sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için durduğumuz yeri bilmemiz gerekmektedir.

2015 yılında kapsamlı bir Grup sürdürülebilirlik raporu için gereken zemini hazırladık. Bir master tezinin sonuçlarına dayanarak bizim için en önemli sorunları belirledik. Bu sorunların şirket ve çeşitli taraflar açısından önemini analiz ettik ve bunlar hakkında ne yapıp ne yapamayacağımızı belirledik. Bu çabanın sonucu olarak ortaya çıkan önem derecesi matrisi, sürdürülebilirlik ile ilgili en önemli göstergeleri, önlemleri ve hedefleri geliştirmemize yardımcı oldu.

Bu sırada, Grup şirketleri bazında en önemli göstergeleri elde etmek için gereken şirket içi yapıları ve prosesleri oluşturduk. Ayrıca elde edilen sonuçları ve bulguları, sürdürülebilirlik sorunuyla yakından ilgili çeşitli hedefleri içeren yeni Strateji 2020+ konseptine de dahil ettik.

Sonuç olarak başarımızı ilk defa her yıl iş proseslerimizin sürdürülebilirliğini belirlemek için kullandığımız EcoVadis denetiminin sonuçlarına göre de ölçüyoruz. Denetlenen şirketler arasındaki en üst yüzde 25’lik kesim içindeki yerimizi almayı hedefliyoruz. Düzenli bir şekilde yapılan müşteri ve çalışan araştırmalarından iyi sonuçlar elde etmek de gelecekteki stratejik hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Bu verileri satış büyümesi, satış getirisi ve özvarlık oranı gibi ekonomik göstergelerle birleştirerek şirketin gelişimine ilişkin bütünsel bir resim elde ediyoruz.

Sürdürülebilirlik raporumuzu buradan indirin