Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyeriniz

Ürün araçları

İletişim bilgileri

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Grup yönetimi

Yönetim Kurulumuzun ve Denetim Kurulumuzun görevleri ve sorumlulukları

Yönetim Kurulu'nun görevi, Denetim Kurulu'nun desteğiyle kurumsal stratejilerin günlük iş akışı içinde doğru kararlar alınarak uygulanması ve yönetilmesidir.

Yönetim Kurulu

Üyeler ve sorumluluklar (soldan): Pieter de Koning (IT), Roland Kienzler (İK), Dr Luc Schultheiss (CFO), Dr Heiner Zehntner (Hukuk), Matthias Altendorf (CEO), Dr Manfred Jagiella (Analitik İşletme), Nikolaus Krüger (Satış) and Dr Andreas Mayr (Pazarlama, İletişim ve Teknoloji)

Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri Denetim Kurulu tarafından atanır.Bu kurul, yıllık genel Toplantı'da faaliyetlerini açıklar. Bir başka deyişle, aile hissedarlarına karşı sorumludur.Kurulun her bir üyesinin açıkça tanımlanmış sorumlulukları bulunur. Endress+Hauser Grubu'nun genel sorumluluğu ise Yönetim Kurulu Başkanı'nın (CEO) omuzlarındadır.

Şirkete rehberlik etmek

Kurul üyeleri taslak halindeki stratejiyi belirler ve Denetim Kurulu'na danışarak bunu uygular. Bunu yapabilmeleri için üyelerin hem kendi alanlarında uzman olmaları, hem de genel bilgi sahibi olmaları gerekir. Bu üyelerin görevi, trendleri ve gelişmeleri belirlemek ve bu bilgiyi kullanarak Grubun önündeki riskleri ve fırsatları tanımlamaktır.

Faaliyet koordinasyonu

Satış merkezleri veya üretim merkezleri gibi şubelerin bağımsız olarak çalışması Endress+Hauser'in kurumsal kültürünün bir parçasıdır. Bunların faaliyetlerinin spesifikasyonlar, anlaşmalar, toplantılar ve görüşmeler yoluyla koordine edilmesi ve kurumsal hedeflere ve amaçlara uygun hale getirilmesi kurulun görevidir.

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu (soldan başlayarak): Pieter de Koning (IT), Roland Kienzler (İnsan kaynakları, 30 Haziran 2018'e kadar), Chief Financial Officer Dr. Luc Schultheiss, Dr. Heiner Zehntner (Hukuk), CEO Matthias Altendorf, Dr. Manfred Jagiella (Analiz), Nikolaus Krüger (Dağıtım) ve Dr. Andreas Mayr (Pazarlama, İletişim ve Teknoloji).

Denetim Kurulu'nun üyeleri Endress+Hauser Grubu'nun İcra Kurulu'na önemli konular hakkında tavsiye verir ve şirketin temel prensiplerine uyulup uyulmadığını kontrol eder. Önemli kararların alınabilmesi için Denetim Kurulu'nun onayı gereklidir.

İletişim

Endress Hauser A.Ş.
Büyükdere Cad. No:103 Şarlı İş Merk. 8.Kat 34394 Mecidiyeköy/İstanbul , Türkiye
Tel.: 0212 403 6300
Faks: 0212 266 2775
E-posta gönder www.tr.endress.com