En iyi susuzlaştırma sonuçları için doğru çamur şartlandırma

En önemli kalite parametreleri akış ve yoğunluktur

Çamur şartlandırıcı karıştırma işleminin sürekli yoğunluk ve kütle ölçümü yoluyla kontrolü, polimer ve kireç çözeltilerinin susuzlaştırma sonuçlarını iyileştirir.

Evsel atık su tesisinde çamur susuzlaştırma için bant filtreli pres. ©Endress+Hauser

Sonuçlar

 • Susuzlaştırılmış çamurun kalitesini kalıcı hale getiren çamur susuzlaştırma iyileştirmesi

 • Filtre ömründe %25’e varan artış nedeniyle daha az bakım

 • Şartlandırıcı kullanımındaki azalma nedeniyle maliyet tasarrufu (%15 – 20)

Yaşanılan zorluklar

Çamuru nereye koymalıyım? Atıksu tesisi operatörleri ve pazardaki diğer gruplar, çamur konusunun gelecekte öneminin daha da artacağı konusunda hemfikirdir. Bunun nedenleri, deşarj yöntemleri üzerindeki sıkı kontroller ve her bir çamur metreküpünün getirdiği açık maliyet yüküdür. Çamur uzaklaştırma ile ilgili masraflar hacme göre belirlendiğinden, çamur susuzlaştırma sırasında neler olup bittiğinin öğrenilmesi çok önemlidir.

Susuzlaştırma sürecini sağlayan katkı maddelerinin doğru şekilde karıştırılması veya dozlanması, filtre ömrü ve drenaj sonuçlarının verimliliği açısından büyük önem taşır.

Çamur susuzlaştırma sürecinin en verimli şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu sayede şunlar elde edilebilir:

 • Yüksek çamur susuzlaştırma verimi

 • Uzun susuzlaştırma döngüleri

 • Optimum şartlandırıcı tüketimi.

Şartlandırıcı çözeltisi preparatının sadece hacimsel akış ile kontrol edilmesi, değişken çözelti konsantrasyonlarına neden olur ve böylece optimum dozajı elde etmek zorlaşır. Tesis operatörleri ayrıca susuzlaştırılmış çamurda bulunan çamur konsantrasyonunun optimum seviyede olmaması ve susuzlaştırma döngülerinin kısa olması nedeniyle bakım için daha fazla zaman ve işgücü harcanması gibi sorunlarla da karşılaşır.

Çözümümüz

Coriolis kütlesel akış ölçümü, saf debinin yanı sıra yoğunluk, sıcaklık, konsantrasyon viskozite gibi diğer parametreleri de ölçmenizi sağlar. Bu nedenle bu ölçüm prensibi, çok sayıda uygulamada kullanılabilecek iyi ve güvenilir bir çözümdür. Sistemimiz aracılığıyla atıksu arıtma tesislerindeki aşağıdaki uygulamalarda çamur susuzlaştırma sonuçları iyileştirilmiş, susuzlaştırma makinesinin çalışma süresi azaltılmış ve şartlandırıcı kullanımı optimize edilmiştir:

©Endress+Hauser

 1. Konsantrasyon değişkenliklerinin tespiti için kireç sütünde yoğunluk ölçümü

 2. Ana polimer çözeltisinin seyreltme sürecini kontrol etmek için çalışma çözeltisinde yoğunluk ölçümü

Müşterilerimizden birisi için oldukça alışılmadık bir çözüm: Biyoloji içindeki çöktürme ajanlarının (Fe(III) tuzu) yoğunluk ölçümü

 • Doymuş ana çözeltiden doymamış ana çözeltiye dönüşümün tespiti ve çöktürücülerin otomatik sıralanması (hafif envanter yönetimi)

 • Limit değerlerinin sağlanması

Çözüm bileşenleri

 • Enstrümantasyon: Promass 80I

 • İsteğe bağlı olarak baştan sona eksiksiz dozaj çözümleri desteği de sunmaktayız

Sağlanan faydalar

 • Atıksu arıtma tesisinizin güvenli arıtma seviyesini optimize eder

 • Kimyasal maliyetlerini etkili bir biçimde yönetmenizi sağlar

 • Çamur üretimini azaltır