Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Envanter kontrolü ve saha enstrümantasyonu analizi

Kurulu Tesis Denetimi ile adım adım önleyici bakıma doğru

Endress+Hauser’in Kurulu Tesis Denetimi hizmeti, mevcut kaynaklara ve proses gereksinimlerine uygun olarak gereken bakım hakkında doğru kararı vermenize yardım eder.
• Kurulu enstrümantasyonun karmaşıklığının azaltılması
• Artık kullanılmayan tesis belgelerinin tanımlanması
• Kritik ölçüm noktalarınızı, mevcut uzmanlıkları ve destek ihtiyacını yansıtan optimize edilmiş bakım programı.
• Yedek parçalarının standardizasyonu
• Kritik öneme sahip ölçüm noktalarının geçiş planlamasının yapılması

Kurulu Tesis Denetimi ile bakım optimizasyonu ©Endress+Hauser

Sağladığı avantajlara genel bakış

  • Tüm ölçüm varlıklarına hızlı ve açık bir şekilde görebilme olanağı

  • İlgili tüm varlık belgelerine hızlı ve kolay erişim

  • Tüm bakım görevlerinin planlaması, yerine getirilmesi ve belgelendirilmesi desteği

  • Enstrüman standardizasyonu (daha az yedek parça)

  • Yedek parçaların azaltılması ve geçiş planlama ile ilgili diğer enstrümantasyon optimizasyonu

Yaşadığınız zorluklar

Kullanımda kaldığı uzun yıllar boyunca mevcut kurulu enstrümantasyon sürekli değişir.Bunların belgelendirmesi ve kullanılabilirliği genellikle ya eksiktir ya da güncel değildir.Tesis işletmecileri hem çevreye duyarlı hem de ekonomik ve güvenilir su veya atık su arıtma üzerine odaklanmıştır.Bu bağlamda bakım prosedürlerinin geliştirilmesi ön plana çıkar.Dahili kalite yönetimi sisteminin öneminin gittikçe artması, mevcut kurulu ölçüm teknolojilerinin potansiyelinin gözden geçirilmesini teşvik eder.

Çözümümüz

Endress+Hauser bir denetim gerçekleştirerek, hangi üreticiye ait olursa olsun kurulu tüm ölçüm cihazlarını bir bakım veri bankasına kaydeder (W@M portal).Bu bakım sırasında kurulu tüm enstrümanlar proses prosedürlerini etkilemedeki önem seviyesi, uygulama koşullarına bağlı bakım riski ve yedek parça ve yedek cihaz mevcudiyeti açısından değerlendirilir

Size kattığı değer

İşletmeci önem matrisini kullanarak yedek parçaya ihtiyacı olan kritik ölçüm noktalarını anında belirleyebilir.Bu nedenle stok tutma maliyeti önemli ölçüde azalır.Ayrıca mevcut bakım işlemleri tesisin kritik ölçüm noktalarında tesis güvenliğini en üst düzeye çıkartacak şekilde optimize edilebilir. En önemlisi de, hazırlanan aktif geçiş programı planlanmamış sürprizleri engeller ve karmaşıklığı azaltır.

Kurulu Tesis Denetimi adım 1 ve 2

  • Hedef tanımı ve envanter kontrolü, tesis incelemesi ve hangi üreticiye ait olursa olsun tüm saha cihazlarının kaydedilmesi ve verilerin mevcut değerlerle eşleştirilmesi

  • En önemli proses cihazlarının denetlenmesi ve analiz edilmesi, kritik proses uygulamalarının ve ölçüm noktalarının tanımlanması ve sınıflandırılması

Kurulu Tesis Denetimi adım 3, 4 ve 5

  • Bakım stratejisine ilişkin tavsiye verilmesi, cihazların bakım işlemlerinin değerlendirilmesi ve geliştirme potansiyellerinin değerlendirilmesi

  • Onarım riski ve proses önemi açısından standardizasyon ve geçiş stratejilerinin oluşturulması

  • Sonuçların ve eylem planının sunumu ve görselleştirilmesi, nihai raporun teslim edilmesi, diğer önlemlerin ele alınması ve yaşam döngüsü takibi dahil olmak üzere tüm denetim verilerinin işlenmek üzere Installed Base Assistant yazılımına aktarılması

Eskiden yeniye

Cihaz durumu ve yaşı ne olursa olsun kurulu tüm ölçüm sistemleri kesin bir biçimde kaydedilir.Değiştirilmesi veya standardize edilmesi gereken cihazların belirlenmesi, denetimin ve denetimden sonraki analizin ayrılmaz bir parçasıdır.