Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Atık su Arıtma Prosesinde KOİ Ölçümü

Online enstrümantasyon yardımı ile atık su arıtma tesislerinin verimlilikleri arttırılabilir.

Evsel ve endüstriyel atık suların ötrifikasyona sebep olmayacak şekilde alıcı ortama deşarj edilmesi için arıtma uygulamaları çok önemli bir hal almıştır. Atık su içindeki kirleticilerin uzaklaştırılması için atık su karakterine uygun arıtma işlemleri uygulanır.

Flowcell akış armatürü ile uygulanmış bir örnek

Sonuçlar

  • Kimyasal gerektirmeyen analiz yöntemi ile kolay işletilir.

  • Basit yapısı ile bakım gereksinimi çok azdır.

  • İlk yatırım maliyeti düşüktür.

  • Hızlı cevap süresi ile erken uyarı sistemlerinde güvenle kullanılır.

Zorluklar

KOİ Laboratuvarda kontrollü şartlar altında organik maddelerin çeşitli kimyasallarla reaksyona girerek ısı altında oksitlenmesi ile tespit edilir. Tayin süresi 2 saati geçebilir. Kompleks, uzun süren ve kimyasal gerektiren yapısı analizi zorlaştıran faktörlerdir.

Atık su ve içme suyu arıtımında takip edilen parametre sayısı ihtiyaçlar ve yasal çerçeve kapsamında her geçen gün artmaktadır. KOİ bu parametrelerin en önemlilerinden biridir. KOİ atık su içindeki organik maddelerin kuvvetli asidik şartlarda potasyum dikromat gibi kuvvetli kimyasal oksidantla reaksyona girerek karbondioksit veya suya dönüşmesi için gerekli oksijen ihtiyacını ifade eder..

Çözümümüz

KOİ parametresi biyolojik ayrışabilen ve inert olarak ikiye ayrılır. Atık su kaynağına göre KOİ değerleri büyük farklılık gösterebilir. Peyniraltı suyu, deri, kağıt, et endüstrilerine ait atık su kaynaklarında KOİ seviyeleri giriş seviyesi 10000 mg/l’nin üzerindeyken evsel tesislerde bu rakam çok daha düşüktür (100-500 mg/l seviyelerinde).100’den fazla ülkede su ile ilgili faaliyeti bulunan Endress+Hauser KOİ parametresinin online olarak izlenebilmesi için analizör ve sensör olmak üzere iki ayrı alternatif ürün sunuyor.

Analizör alternatifinde ölçülen TOK (Toplam organik karbon) parametresi üzerinden, evsel sularda KOİ’ye bir korelasyon oranı ile geçiş yapılır. Karışık endüstriyel atık sular için bu oran ancak bir takım hesaplamalar sonucu elde edilerek sonrasında KOİ parametresine geçilebilir. Toplam organik karbon analizörü tüm ekipmanları içinde bulunduran bir analizördür.

TOK analizörü CA72TOC

©Endress+Hauser

TOK analizörü CA72TOC yüksek sıcaklıkta termik katalitik yakma metodu ile ölçüm yapar. Numune şartlandırma ünitesi ile birlikte, ilave edilen kimyasallarla fırında okside edilen numune IR dedektöründe ölçülür. Ölçüm standart metoda dayalı olduğundan, laboratuvar ölçümü ile paralellik gösterir. Ayrıca kısa cevap süresi ile ani kirliliklerden kaynaklanan artışların tespiti sağlanır.

KOİ sensörü CAS51D

©Endress+Hauser

Sensör alternatifinde ise KOİ sensörü Viomax CAS51D sensör, kablo ve transmitterden oluşmaktadır ve optik metot ile ölçüm yapar. Ölçülen SAK değeri ile KOİ parametresi arasında bir korelasyon yapılır. Numune hazırlama gerektirmez. Kimyasal harcaması yoktur ve bakım yapılmadan uzun süre dayanıklıdır.Trend izlenmesi ve erken uyarı sistemlerinde kullanılan spektrofotometrik yöntemle ölçüm yapan CAS51D sensörü hızlı kolay güvenilir ölçüm sağlar.

©Endress+Hauser

Yeni nesil CM44X serisi transmitterler ile birlikte kullanılabilen memosens teknolojili KOİ sensörü uygulama noktasına uygun kalibrasyon yeteneği, tuzluluktan etkilenmemesi, anlık cevap süresi ve her prosese kolayca adapte edilebilen akış armatürleri ile kompakt bir çözüm sağlar.. CAS51D anlık ölçüm sonuçlarına göre bir grafik trendi oluşturur. Bu grafikte KOİ parametresindeki artış ve azalış izlenir. Aşırı yüklerde grafiğin gösterdiği pikler erken uyarı sisteminde numune alma cihazını tetikler ve bu şekilde standart yöntemle analiz yapılması için numune alınmasını sağlar.

Sağladığı faydalar

Çiğli Atık su Arıtma Tesisi 604.800 m3/günlük debisi ve çamur kurutma ünitesi ile Türkiye’nin en büyük ve en önemli ileri biyolojik atık su arıtma tesisidir. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne ait tesiste yürütülen deneme çalışması sırasında cihaz 5 ayrı noktadan alınan numuneler ile kalibre edildi. Cihazın kendi transmitteri üzerinden asit ve hava kullanılarak belirli periyodlarda otomatik temizlenmesi sağlandı. Deneme sonunda, CAS51D sensör ile KOİ parametresindeki artış ve azalmalar izlenmiş, verdiği trend laboratuvar ölçümlerine paralellik göstermiştir.

Endress+Hauser atık su proseslerinde çok sayıda parametrenin takibi için oldukça geniş bir ürün portföyüne sahiptir. KOİ ölçümü yanında online takip kolaylığı sağlayan, reaktif veya kimyasal gerektirmeyen, ölçüm yöntemi olarak ortak transmitter kullanım olanağı ve dijital veri aktarım olanağı sunan memosens teknolojisi ile tesisin güvenliğini ve enerji verimliliğini arttırarak performansının gelişmesine yardımcı olur.

İletişim