Gemi İnşa Sektöründe Endress+Hauser farkı...

Dünyanın yalnızca LNG tahrikli ilk römorköründe, Endress+Hauser fark basınç akış ölçümü

Sanmar Tersanesi, Rolls-Royce ve Buksér og Berging’in ortak çalışmalarıyla tamamlanan projede şüphesiz en önemli unsurlardan biri, gemi içerisinde depolanmış olan LNG’nin emniyetli bir şekilde depolanması ve transfer edilmesidir. Oluşabilecek gaz kaçağı durumunun tespit ve tahliye edilmesi için LNG hatları, hava akışı fanlar ile sağlanan daha büyük hava hattı içerisinden geçirilmektedir. Bu hava akışının sürekli olması, en önemli emniyet parametrelerinden biridir.

Endress+Hauser Deltatop

Çözüm ortağı olarak Endress+Hauser tercih edildi...

  • Hava akışının izlenmesi için gerekli olan ekipman seçiminde Sanmar Tersanesi, çözüm ortağı olarak Endress+Hauser’i tercih etmiştir

  • Yapılan teknik değerlendirmelerden sonra, daha önce yaygın olarak kullanılan ve yalnızca kontak çıkışına sahip akış anahtarları yerine, daha modern ve sürekli olarak 4...20mA çıkışı verebilecek bir çözümün daha faydalı olacağına karar verilmiştir.

İstenilen aralıklarda, sağlıklı çalışabilecek ölçüm sistemi

Uygulamanın gerçekleştirilmesindeki zorluklardan biri; düşük basınç (vakum) altında çalışan fan sisteminde, istenilen akış aralığında sağlıklı çalışabilecek ölçüm sistemini belirlemek olmuştur. Bütün koşullar göz önüne alındığında, Endress+Hauser ’in fark basınç prensibine göre çalışan orifis plakalı Deltatop ölçüm sisteminin uygulanmasına karar verilmiştir.

Vakum altında, gerekli fark basıncı oluşturacak orifis plakalarının, mevcut hat çaplarına uygun beta (ß= d/D) değerleri belirlenerek hesaplamalar yapılmıştır. Bu süreçte, yedek parça maliyeti ve yedekleme kolaylığı sağlaması açısından tüm fark basınç transmiterlerinin ölçüm aralığı aynı tutularak, gerekli olduğunda birbirini yedekleme ve aynı cihaz ile tüm sistem için yedek tutabilme imkanı sağlanmıştır.

Endress+Hauser Deltabar S

Yedek tutulan cihaz ile farklı akış aralıklarının hassas bir şekilde ölçülebilmesi de, Endress+Hauser Deltabar S cihazının 100:1 olan ayarlanabilirliği sayesinde mümkün olmaktadır. Tek tip cihaz kullanılması, gemi uygulamalarında oldukça önemli olan ekonomik alan kullanımı açısından oldukça avantajlı olmuştur.

İletişim