Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop
Su, atıksu ve enerji endüstrilerinde silika, sertlik, demir ve kromat için metal analizörleri

Silika, sertlik, demir, kromat ve diğer parametreler için analizörler

Su, atıksu ve enerji endüstrileri için yüksek kesinlikte analiz ürünleri

İçme suyu ve maden suyu tedarikçileri, proses suyu kullanıcıları veya atıksu arıtma tesislerinin yöneticileri tüketici sağlığını sağlamak, yüksek sermayeli yatırımlarını korumak, proses güvenliği sağlamak ve çevre korumasını optimize etmek için suda çözünmüş maddelerin içeriğini kesin olarak bilmelidir. Silika, sertlik, demir, kromat ve alüminyum için anlık metal analizörlerimiz tüm uygulamalarda en iyi su kalitesini garanti eder. Metal analizör ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki düğmeye tıklayın.

İçme suyu uygulaması

İçme suyu, maden suyu, kaynak suyu ve şişelenmiş su hem steril ve taze olmalı, hem de tat ve estetik açıdan güzel olmalıdır. Bu nedenle ulusal ve uluslararası su idaresi yetkilileri krom ve alüminyum gibi insan sağlığına zararlı maddelerin yanı sıra demir ve manganez gibi suyun tadını bozan maddeler için de katı sınır değerler belirlemiştir. Analitik enstrümanlar kaliteli su elde etmek için gereken bilgileri sağlar.

Proses suyu uygulaması

Proses suyu toplam su tüketiminin yaklaşık dörtte birini oluşturur. Proses suyu galvonizasyon, metal işleme, buhar üretimi ve daha başka birçok işlemde kullanılır. Silika veya sertlik kontaminasyonu tesise zarar verebilir veya önemli bileşenler üzerinde tortu birikmesine neden olabilir. Krom VI bileşikleri son derece toksik olup hiçbir şart altında yüzey sularına karışmamalıdır. Bu nedenle üretim suyu, kazan besleme suyu ve soğutma suyunun etkili bir şekilde izlenmesi ve işlenmesi gereklidir.

 • Bir sıvıdaki metal konsantrasyonu kolorimetrik ölçüm prensibi kullanılarak ölçülebilir. Bu videoda bu ölçüm prensibinin açıklaması ve çalışma şekli gösterilmektedir.

Metal analizörü portföyümüz

 • Silika analizörü

 • Demir analizörü

 • Sertlik analizörü

 • Kromat analizörü

 • Alüminyum analizörü

 • Manganez analizörü

 • Bakır analizörü

Kolorimetrik analizörlerle metal analizi

Kolorimetrik analiz, metallerin belirli bir dalga boyundaki ışığı emmesi veya zayıflatması prensibine dayanır. Analiz edilen metali “boyamak” için su numunesine reaktifler eklenir. Daha sonra renk yoğunluğu fotometrik olarak ölçülür. Dedektörler yayılan ışık yoğunluğu ile alınan ışık yoğunluğu arasındaki farkı değerlendirir. Spesifik absorpsiyon, ön ayarlı kalibrasyon eğrileri kullanılarak hesaplanan boyalı metal konsantrasyonuyla doğru orantılıdır.

Avantajlar

 • Silika, sertlik, demir, kromat, alüminyum, manganez ve bakır analizi ürünlerimiz standart kolorimetrik yöntemleri kullanmaktadır. Laboratuvar sonuçlarına doğrudan benzer sonuçlar üretmektedir.

 • Tüm gerekli kimyasallar mevcuttur:
  - Silika reaktifleri ve silika standartları: heteropoli mavisi yöntemi
  - Sertlik reaktifleri ve sertlik standartları: kompleksometrik yöntem
  - Demir reaktifleri: ferrozin yöntemi
  - Kromat reaktifleri: difenil karbazid yöntemi
  - vb.

 • Metaller için gereken tüm reaktifler raf ömrünü uzatmak için kullanıma hazır şekilde tedarik edilmektedir. Bunlar gerekli malzeme güvenlik bilgileri formlarıyla birlikte verilir (MSDS).

 • Numune koşullandırma sistemlerimiz hava, su veya temizlik maddesiyle otomatik ters yıkama olanağı sunarak her türlü uygulamada güvenilir numune hazırlama olanağı sağlar.

 • Liquiline System CA80 analizörlerimizin kullanımı ve servis işleminin yapılması kolaydır. Ayrıca bunlara dört adede kadar Memosens teknolojili sensor bağlanarak ilave ölçüm cihazı kullanmadan prosesiniz hakkında daha ayrıntılı bilgi elde etmenizi sağlar.

İletişim

Endress Hauser A.Ş.
Büyükdere Cad. No:103 Şarlı İş Merk. 8.Kat 34394 Mecidiyeköy/İstanbul , Türkiye
Tel.: 0212 275 1355
Faks: 0212 266 2775
E-posta gönder www.tr.endress.com
Online Araçlar