Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Güvenli olduğunu bilmek

Temiz içme suyuna güvenli erişim dünyanın en büyük sorunlarından biridir

Nüfus artışı, sanayileşme ve iklim değişikliği su kıtlığını daha da artırmaktadırYerel su dengesinin geri dönülemez biçimde zarar görmesini engelleyebilmek için kuyulardan, kaynaklardan ve akarsulardan elde edilen su kontrol altında tutulmalıdır.Ayrıca deniz suyunun tuzdan arındırılmasına ve evsel ve sanayi atıksularının tekrar kullanılmasına imkan sağlayan membranlı filtrasyon gibi teknolojiler yeni su kaynaklarının kullanımının önünü açmıştır.

Tesisinizin çalışma olanaklarını, güvenliğini ve verimliliğini artırın

İçme suyu proseslerinde online enstrümantasyondan yararlanılarak yüksek bir otomasyon düzeyi sağlanmalıdır. Suyun kaynağından çıkarılması, arıtılması ve dağıtılması sırasında oluşabilecek kontaminasyon riskini azaltabilmek için Dünya Sağlık Örgütü bazı risk yönetimi sistemleri uygulamaya koymuş ve su güvenliği planları geliştirmiştir.Güvenlik planlarında belgelendirme yönetimi, enstrüman doğrulama ve bakım stratejilerinin gelişmiş kalite yönetimi sistemlerini desteklediğini belirtilmektedir.

Prosesinizi optimize ediyoruz

  • Su arıtma proseslerindeki çok sayıda ölçüm işleminde kullanım olanağı bulunan geniş portföy

  • Endress+Hauser enstrümantasyonunun modüler yapıda olması sayesinde kurulu tesisinizdeki karmaşıklık azalır

  • Öngörülebilir bakım, eğitim ve varlık belgelendirmenin güvenilir ve verilmli biçimde yönetilmesini sağlayan eksiksiz servis portföyü

Prosesleriniz için çözümümüz

  • Karmaşıklığı azaltma olanağı sunan başlıca cihaz tedarikçisi

  • Online analiz işlemleri için kullanıma hazır panel çözümü

  • Yardımcı tesis bölümleri için uzaktan kontrol çözümleri

  • Bakım optimizasyonu ve desteği

  • Kalibrasyon ve doğrulama servisleri

  • Hem analog hem de veriyolu teknolojileri için Fieldbus mühendisliği uzmanlığı ve aktif destek

  • Yerel satış ve servis desteği

Uygulamalar

İletişim

Endress Hauser A.Ş.
Büyükdere Cad. No:103 Şarlı İş Merk. 8.Kat 34394 Mecidiyeköy/İstanbul , Türkiye
Tel.: 0212 275 1355
Faks: 0212 266 2775
E-posta gönder www.tr.endress.com
Online Araçlar