Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Havalandırma kontrolünü kolaylaştırın

Mümkün olduğu kadar hassas biyolojik arıtma

Modern atıksu arıtma sürecinde biyolojik proses temel aşamalardan bir tanesidir. Yürürlükteki yasal mevzuata uygunluk sağlayabilmek için KOİ ve besin giderme yapılması şarttır. Atıksu arıtma tesislerindeki toplam enerji ihtiyacının yaklaşık %60'ı havalandırmada kullanılır. Halihazırda çok sayıda tesiste havalandırma kontrolünde anlık oksijen ve besin ölçümlerinden yararlanarak deşarj suyu kalitesinde ilerlemeler kaydedilmiş ve %30'a varan enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Güvenilir biyolojik proses

Biyolojik prosesin güvenilir olabilmesi için bakteriler için en uygun olan ortam sağlanmalıdır. Buradaki önemli parametreler oksijen, pH ve sıcaklığın yanı sıra havuzdaki bakteri konsantrasyonunu gösteren askıda katı madde miktarıdır. Bakteriyolojik proseslerde oksijen, amonyum ve nitrata dayalı ileri izleme, sıkı yasal mevzuata uygunluğun yanı sıra enerji tüketimi optimizasyonu da sağlar.

Temel anlık ölçümler için standart bir çözüm

Havalandırma prosesinde gereken tüm ölçüm noktalarının analizini kolaylaştırmanın tek yolu Liquiline çok kanallı transmiter kullanılmasıdır. Aynı veya farklı parametrelere sahip 8 adede kadar ölçüm noktasını yönetebilir. Kolay devreye alma, kalibrasyon, bakım ve açık iletişim arayüzleri, entegrasyon ve kullanım sırasında kullanıcılara destek olur.

Sizin için değeri

  • Daha az sarf malzemesi kullanımı nedeniyle daha düşük yaşam döngüsü maliyeti

  • Proses verimliliği ve enerji tüketimi alanlarında sağlanan proses optimizasyonu

  • Liquiline platformu sayesinde daha az bakım ve daha az yedek parça stoğu

Ölçüm noktaları

Başarı öyküleri

Online Araçlar