Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Atıksu arıtmada artan karmaşıklığı yönetebilmek

Son teknoloji ürünü proseslerin kontrol edilebilir ve verimli olmaları gerekir

Online enstrümantasyon yardımıyla atıksu arıtma tesisleri işleme ve tesis verimliliklerini artırabilir.Günümüzde su kütlelerinin ötrofikasyonunu engelleyebilmek için KOİ, nütrient ve fosforun biyolojik arıtma yoluyla uzaklaştırılmasına yönelik dünya çapında bir ihtiyaç bulunmaktadır. Geleceğin trendleri hormon uzaklaştırmanın yanı sıra kanalizasyon şebekesi yönetimi gibi yeni ve enerjiyi daha verimli kullanan proseslere olan ihtiyacın artacağını göstermektedir.

Atık su arıtmadaki verimliliği artırma

Atıksu tesisi işletmecilerinin örneğin yasal mevzuat gereklilikleri nedeniyle karmaşıklığın artmasına karşın, su fiyatlarında istenmeyen artışlar yaşanmaması için dengeli bir maliyet yönetimi sağlamak gibi ilgilenmeleri gereken farklı konular vardır.Modern atıksu arıtma tesislerini güvenilir ve verimli bir biçimde yönetmede otomasyon hayati bir rol oynamaktadır.Bu açıdan prosesi düzgün bir şekilde kontrol ve optimize edebilmek için online enstrümantasyon büyük önem taşır.

Prosesinizi optimize ediyoruz

  • Atık su proseslerindeki çok sayıda ölçüm işlemi için geniş bir portföy.

  • Endress+Hauser enstrümantasyonunun modüler yapıda olması sayesinde kurulu tesisinizdeki karmaşıklık azalır.

Prosesiniz için çözümler

  • Endüstriyel deşarjlar gibi emisyon kontrolüne yönelik tank çözümleri

  • Enerji takibi ve havalandırma kontrolü

  • Yan tesis bölümleri için uzaktan izleme

  • Bakım optimizasyonu ve desteği

  • Hem analog hem de veriyolu teknolojileri için Fieldbus mühendisliği ve aktif destek

  • Deneyimli yerel satış ve servis desteği

Uygulamalar

Başarı öyküleri

Online Araçlar