Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop

Grup yönetimi

Yönetim Kurulumuzun ve Denetim Kurulumuzun görevleri ve sorumlulukları

Yönetim Kurulu'nun görevi, Denetim Kurulu'nun desteğiyle kurumsal stratejilerin günlük iş akışı içinde doğru kararlar alınarak uygulanması ve yönetilmesidir.

Yönetim Kurulu

Üyeler ve sorumluluklar (soldan): Roland Kienzler (İK), Finans Direktörü (CFO) Dr. Luc Schultheiss, Nikolaus Krüger (Satış), Dr. Heiner Zehntner (Hukuk), Dr. Andreas Mayr (Pazarlama Teknolojisi), Dr. Manfred Jagiella ( Analitik İşletme), Yönetim Kurulu Başkası (CEO) Matthias Altendorf ve Pieter de Koning (IT).

Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri Denetim Kurulu tarafından atanır.Bu kurul, yıllık genel Toplantı'da faaliyetlerini açıklar. Bir başka deyişle, aile hissedarlarına karşı sorumludur.Kurulun her bir üyesinin açıkça tanımlanmış sorumlulukları bulunur. Endress+Hauser Grubu'nun genel sorumluluğu ise Yönetim Kurulu Başkanı'nın (CEO) omuzlarındadır.

Şirkete rehberlik etmek

Kurul üyeleri taslak halindeki stratejiyi belirler ve Denetim Kurulu'na danışarak bunu uygular. Bunu yapabilmeleri için üyelerin hem kendi alanlarında uzman olmaları, hem de genel bilgi sahibi olmaları gerekir. Bu üyelerin görevi, trendleri ve gelişmeleri belirlemek ve bu bilgiyi kullanarak Grubun önündeki riskleri ve fırsatları tanımlamaktır.

Faaliyet koordinasyonu

Satış merkezleri veya üretim merkezleri gibi şubelerin bağımsız olarak çalışması Endress+Hauser'in kurumsal kültürünün bir parçasıdır.Bunların faaliyetlerinin spesifikasyonlar, anlaşmalar, toplantılar ve görüşmeler yoluyla koordine edilmesi ve kurumsal hedeflere ve amaçlara uygun hale getirilmesi kurulun görevidir.

Denetim Kurulu

Denetim Kurulu (soldan başlayarak): Fernando Fuenzalida, Hans-Peter Endress, Dr. Heiner Zehntner (Denetim Kurulu Sekreteri), Thomas Kraus, Michael Ziesemer, Dr. Hans Jakob Roth, Klaus Endress (Denetim Kurulu Başkanı), Antonietta Pedrazetti

Denetim Kurulu'nun üyeleri Endress+Hauser Grubu'nun İcra Kurulu'na önemli konular hakkında tavsiye verir ve şirketin temel prensiplerine uyulup uyulmadığını kontrol eder. Önemli kararların alınabilmesi için Denetim Kurulu'nun onayı gereklidir.

İletişim

Endress Hauser A.Ş.
Büyükdere Cad. No:103 Şarlı İş Merk. 8.Kat 34394 Mecidiyeköy/İstanbul , Türkiye
Tel.: 0212 275 1355
Faks: 0212 266 2775
E-posta gönder www.tr.endress.com
Online Araçlar